2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF 16

2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF

2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF

 

 

 

 

2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF

Na dużej scenie Teatru Kwadrat w Warszawie w dniu 2017.09.01 odbył się wyjątkowy koncert zespołu The Nazaroff Brothers. Koncert odbył się jako jedno z wielu  bardzo udanych wydarzeń XIV Festiwalu Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera.

W połowie XX wieku, muzyka jidysz w Ameryce rozbrzmiewała głównie w formie kołysanek, elegii i zamerykaniowanych pieśni ludowych. Grano przyzwoicie, ale nieco nudno.

W 1954 roku na scenie pojawił się Nathan “Książę” Nazaroff z albumem Jewish Freilach Songs (yid. Freilach – szczęśliwy) – wydawnictwem buntowniczym, hulaszczym i radosnym. Niewiele wiadomo o “Księciu” – potomek rosyjskich Żydów, emigrował do Stanów w 1914r, sam siebie nazywał wielkiem artystą.

Daniel Kahn, Psoy Korolenko, Michael Alpert, Jake Shulman-Ment, Bob Cohen i Hampus Melin – uznani artyści muzyki klezmerskiej, pozostający pod wrażeniem muzyki Nazaroffa, połączyli siły aby tchnąć w nią nowe życie.

Tak powstała grupa The Brothers Nazaroff. W synagodze Tempel zespół wystąpi z materiałem z płyty The Happy Prince, wydanej w październiku zeszłego roku.

Ten energetyczny album to hołd złożony wielkiemu trubadurowi muzyki jidysz – Nathanowi Nazaroffowi.

The Nazaroff Brothers to międzynarodowa supergrupa reprezentująca XXI-wieczny nurt folkpunkowego, jidyszowego szaleństwa – „Yiddish simcha madness”.

Swoją nazwę wzięła od nazwiska tajemniczej postaci nowojorskiej sceny, pochodzącego z Rosji Natana „Prince’a” Nazaroffa, który w 1954 roku zaistniał świeżą i odkrywczą płytą „Jewish Freilach Songs”.

Czując duchowe pokrewieństwo z „księciem” oraz chcąc przybliżyć repertuar legendarnego muzyka współczesnej publiczności, Bracia Nazaroff w 2015 roku nagrali płytę „The Happy Prince” – album z utworami „księcia” w nowych aranżacjach oraz z tekstami w języku angielskim.

Swoje stare-nowe piosenki prezentują teraz z powodzeniem w całej Europie i Ameryce Północnej.

Daniel Kahn (akordeon)
Psoy Korolenko (wokal)
Michael Alpert (gitara)
Bob Cohen (mandolina)
Jake Shulman-Ment (skrzypce)
Hampus Melin (bęben)

2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF

2017.09.01 THE BROTHERS NAZAROFF

The Brothers Nazaroff
In the middle of the twentieth century, Yiddish music in America resounded mostly in the form of lullabies, elegiac and folk songs.

Played decent but a bit boring. In 1954, Nathan „Prince” Nazaroff appeared on the stage with the album Jewish Freilach Songs (yid. Freilach – happy) – a rebellious, jubilant and joyful publishing house.

Little is known about the „Prince” – a descendant of Russian Jews, emigrated to the United States in 1914, himself called a great artist.

Jake Shulman-Ment, Bob Cohen and Hampus Melin – recognized klezmer music artists impressed by Nazaroff’s music joined forces to bring new life into it. The Brothers Nazaroff was formed.

In Tempel synagogue the band will perform with material from The Happy Prince, released in October last year.

This energetic album is a tribute to the great troubadour of Yiddish music – Nathan Nazaroff.

The Nazaroff Brothers is an international supergroup representing the 21st-century Yiddish simcha madness of folk-punk, Yiddish madness.

Named after the mysterious character of the New York scene, Natan’s „Prince” Nazaroff, who in 1954 made a fresh and revealing record „Jewish Freilach Songs.”

Feeling spiritual affinity with the „prince” and wishing to bring closer to the repertoire of the legendary music of the contemporary audiences, the Nazaroff Brothers in 2015 recorded the album „The Happy Prince” – an album of duets with new arrangements and texts in English.

Their old-and-new songs are now well-represented across Europe and North America.

 

 

Daniel Kahn (accordion)

Psoy Korolenko (vocals)

Michael Alpert (guitar)

Bob Cohen (mandolin)

Jake Shulman-Ment (violin)

Hampus Melin (drum)