2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS

2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS

 

 

 

 

2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS wystąpiła na dużej scenie  Teatru Kwadrat w Warszawie jako kolejne wydarzenie z projektu XIV Festiwalu Kultury Żydowskiej – Warszawa Singera.

Orkiestra NAXOS powstała dzięki współpracy Milo Kurtisa i Konstantego Joriadisa. Efektem tej współpracy było nagranie albumu „Podróż Dookoła Mózgu” (Warner Music Poland, 2014), uznanego jako jedno z Wydarzeń Roku przez tygodnik Polityka.

„Podróż Dookoła Mózgu” to najlepsze określenie koncertu Orkiestry NAXOS.

Połączenie muzyki greckiej, żydowskiej i arabskiej z jazzem, funky i muzyką klasyczną. Orkiestra NAXOS koncertuje w 8-osobowym składzie.

Artyści są ubrani na czarno, siedzą w półkręgu, lider Orkiestry – Milo Kurtis, w białej, arabskiej galabii prowadzi koncert. Występ Orkiestry NAXOS to koncert i spektakl w jednej odsłonie.

Orkiestra koncertowała m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Studio im. Agnieszki Osieckiej Programu III Polskiego Radia.

Skład: Milo Kurtis (demiurg; klarnet, trombita, instrumenty perkusyjne), Konstanty Joriadis (szef muzyczny; syntezatory, śpiew), Rasm Al-Mashan(śpiew), Adeb Chamoun (instrumenty perkusyjne), Mateusz Szemraj (gitara, oud, saz), Michał Łuka(saksofony), Paweł Puszczało (bass), Adam Lewandowski (perkusja)

2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS

Orkiestra NAXOS to projekt – autorstwa Milo Kurtisa (członka Maanamu, Osjan, Izraela, Voo Voo), który wspólnie z Konstantym Joriadisem stworzył zespół skupiający artystów z Syrii, Jemenu, Grecji, Izraela i Polski, gdzie muzycy osiedli na stałe.

Skład zespołu wskazuje na to, że muzyka NAXOS to połączenie kultur: Europy, Bałkanów i Bliskiego Wschodu. To polska odpowiedź na coraz popularniejszy na świecie nurt muzyczny łączący kultury i gatunki muzyczne.

Podróż dookoła mózgu to najlepsze określenie muzyki NAXOS. Połączenie muzyki greckiej i arabskiej z funky i muzyką klasyczną. Znalazły się tu też elementy jazzu i muzyki żydowskiej.

Album został pod tym tytułem uznany jako jedno z Wydarzeń Roku przez tygodnik Polityka (2014).

2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS

NAXOS Orchestra was formed thanks to cooperation of Milo Kurtis and Konstanty Joriadis.

The result of this collaboration was the recording of the album „Journey Around the Brain” (Warner Music Poland, 2014), considered one of the events of the year by the Polityka weekly.
„Around the Brain” is the best definition of the NAXOS Orchestra concert.

The combination of Greek, Jewish and Arabic music with jazz, funky and classical music.

The NAXOS Orchestra is touring in a 8-person band.

The artists are dressed in black, they sit in a semicircle, the orchestra leader – Milo Kurtis, in a white Arabian galaban conducts a concert.

The performance of the NAXOS Orchestra is a concert and a performance in one go. The orchestra gave concerts, among others. at the Teatr Wielki in Łódź, the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, Studio im. Agnieszka Osiecka Program III of Polish Radio.

2017.09.02 ORKIESTRA NAXOS

Konstanty Joriadis (music director, synthesizers, singing), Rasm Al-Mashan (vocals), Adeb Chamoun (percussion instruments), Mateusz Szemraj (guitar, oud, saz) Michał Łuka (saxophones), Paweł Puszczało (bass), Adam Lewandowski (drums)

NAXOS Orchestra is a project by Milo Kurtis (a member of Maanam, Osan, Israel, Voo Voo), who together with Konstanty Joriadis created a group of artists from Syria, Yemen, Greece, Israel and Poland, where musicians settle permanently.

The composition of the band indicates that NAXOS music is a mix of cultures: Europe, the Balkans and the Middle East. This is a Polish response to the world’s most popular music trend combining culture and music genres.

Travel around the brain is the best definition of NAXOS music. The combination of Greek and Arabic music with funky and classical music. There are also elements of jazz and Jewish music.

The album was named as one of the events of the year by the Polityka weekly (2014).