2018.04.16 Fryderyki 2018 w kategorii muzyki poważnej

2018.04.16 Fryderyki 2018 w kategorii muzyki poważnej, W dniu 2018.04.16 w Warszawie podczas Gali poznaliśmy laureatów Fryderyków 2018 w kategoriach muzyki poważnej!

2018.04.16 Fryderyki 2018 w kategorii muzyki poważnej,

W studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego zostały wręczone nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018 w kategoriach muzyki poważnej. Dwa Fryderyki, w kategoriach Album Roku Muzyka Współczesna i Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej, otrzymał sekstet wokalny proMODERN za płytę proMODERN shakespired, wydaną przez Warner Music Poland.

2018.04.16 Fryderyki 2018 w kategorii muzyki poważnej,

Nagrodą Złoty Fryderyk za całokształt osiągnięć artystycznych Akademia Fonograficzna uhonorowała Agnieszkę Duczmal, światowej sławy polską dyrygentkę, założycielkę Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia „Amadeus”. Statuetkę wręczała dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia – Małgorzata Małaszko-Stasiewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, kompozytor i dyrygent – Miłosz Bembinow.

2018.04.16 Fryderyki 2018 w kategorii muzyki poważnej,

Podczas koncertu usłyszeliśmy Polską Orkiestrę Radiową pod dyr. Michała Klauzy, Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyr. Agnieszki Franków-Żelazny, Liliannę Stawarz (klawesyn) i Grzegorza Lalka (skrzypce), Wrocław Baroque Ensemble oraz duet: Marcin Zdunik (wiolonczela) i Aleksander Dębicz (fortepian). Galę poprowadził Jacek Hawryluk.

W dniu 2018.04.16 w Warszawie podczas Gali poznaliśmy laureatów Fryderyków 2018 w kategoriach muzyki poważnej!

W studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego zostały wręczone nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018 w kategoriach muzyki poważnej. 

Dwa Fryderyki, w kategoriach Album Roku Muzyka Współczesna i Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej, otrzymał  sekstet wokalny proMODERN za płytę proMODERN shakespired, wydaną przez Warner Music Poland.

Nagrodą Złoty Fryderyk za całokształt osiągnięć artystycznych Akademia Fonograficzna uhonorowała Agnieszkę Duczmal, światowej sławy polską dyrygentkę, założycielkę Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia „Amadeus”. Statuetkę wręczała dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia – Małgorzata Małaszko-Stasiewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, kompozytor i dyrygent – Miłosz Bembinow.

Podczas koncertu usłyszeliśmy Polską Orkiestrę Radiową pod dyr. Michała Klauzy, Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyr. Agnieszki Franków-Żelazny,  Liliannę  Stawarz (klawesyn) i Grzegorza Lalka (skrzypce), Wrocław Baroque Ensemble oraz duet: Marcin Zdunik (wiolonczela) i Aleksander Dębicz (fortepian).

Galę poprowadził Jacek Hawryluk.

Laureaci statuetki odbierali z rąk Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Maxymiliana Bylickiego, Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – Edwarda Pałłasza i Przewodniczącego ZPAV – Andrzeja Puczyńskiego oraz Laureata 100-lecia ZAiKS-u, Dyrektora Teatru Wielkiego-Opery Narodowej Waldemara Dąbrowskiego i Skarbnika Zarządu ZAiKS-u, kompozytora i pedagoga Marcina Błażewicza.

Artyści zostali nagrodzeni w ośmiu kategoriach.

On 2018.04.16 in Warsaw during the Gala, we met the winners of the 2018 Fryderyk Awards in the categories of classical music!

At the Polish Radio Concert Studio Witold Lutosławski was presented with awards from the Phonographic Academy of Fryderyk 2018 in the categories of classical music.

Two Fryderyks, in the categories of Album of the Year of Contemporary Music and the Most Outstanding Recording of Polish Music, received proMODERN vocal sextet for proMODERN shakespired, issued by Warner Music Poland.

The Golden Fryderyk Award for lifetime artistic achievements, the Phonographic Academy, was awarded to Agnieszka Duczmal, the world-famous Polish conductor, founder of the Polish Chamber Orchestra of Radio „Amadeus”. The statuette was presented by the director of the Second Polish Radio Program – Małgorzata Małaszko-Stasiewicz and the Deputy Chairman of the Board of the ZAiKS Authors’ Association, composer and conductor – Miłosz Bembinow.

During the concert, we heard the Polish Radio Orchestra under the director. Michał Klauza, Chorus of the National Forum of Music under the director Agnieszka Franków-Żelazny, Lilianna Stawarz (harpsichord) and Grzegorz Lalka (violin), Wrocław Baroque Ensemble and duet: Marcin Zdunik (cello) and Aleksander Dębicz (piano).