2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera organizuje Fundacja Shalom. Twórcą i Dyrektorem festiwalu jest Dyrektor Fundacji Shalom Gołda Tencer.

W dniu 2018.08.27 w ramach festiwalu odbył się koncert SINGER JAZZ FESTIVAL: „TÉTÉ” – KONCERT MIĘDZYNARODOWEGO KWINTETU KENNETHA DAHLA KNUDSENA |DK|

Wystąpili: Uri Gurvich |IL/US| (saksofon), Brian Massaka |CD/PL| (gitara), Gautier Toux |FR| (fortepian), Rodolfo Zuniga |CR/US| (perkusja) oraz lider zespołu i kompozytor Kenneth Dahl Knudsen |DK| (kontrabas)

Stuprocentowo międzynarodowy kwintet wspaniałego Kennetha Dahla Knudsena, którego polska publiczność już zdążyła pokochać, zaprezentuje swój najnowszy materiał „TÉTÉ”.

Na scenie, obok duńskiego kompozytora i lidera zespołu wystąpią równie genialni muzycy: izraelski saksofonista Uri Gurvich; mieszkający w Miami, kostarykański perkusista, na co dzień grający z Julio Iglesiasem – Rodolfo Zuniga; wschodząca gwiazda francuskiej pianistyki jazzowej – Gauthier Touxem oraz bardzo uzdolniony polsko-kongijski gitarzysta Brian Massaka.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

„TÉTÉ” to pierwsza wersja własnego imienia, jaką Kenneth był w stanie wymówić jako małe dziecko. Tak też, aż do swojej śmierci, zwracała się do niego mama. Kompozycje z płyty są próbą powrotu do tamtych dni. Są w nich emocje, ale jest i zabawa, słowem – pełnia życia.

Korzenie muzyczne utworów sięgają rytmów Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Ekspresją nawiązują do żydowskich piosenek ludowych. Mają też wymiar bardziej uniwersalny – wiele czerpią z szeroko rozumianej muzycznej tradycji europejskiej – ale przede wszystkim są to bardzo śmiałe i nowoczesne kompozycje.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

Fundacja Shalom powstała 27 lat temu, z inicjatywy Gołdy Tencer. Fundację współtworzyli absolwenci istniejącej niegdyś szkoły żydowskiej im. I. L. Pereca w Łodzi. Przyjaźni, która ich połączyła nie naruszyły ani upływający czas, ani rozproszenie po świecie. Wyniesiona z rodzinnego domu miłość do tradycji, historii, kultury i języka jidysz położyła fundamenty pod wszechstronną działalność Fundacji.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

Po barwnych żydowskich miasteczkach z początków ubiegłego wieku pozostała jedynie pamięć – jej ocalenie stało się głównym celem Fundacji Shalom. Można tego dokonać jedynie wówczas, gdy nie rozpamiętuje się biernie przeszłości, ale wydobywa na światło dzienne to wszystko, co z niej wyrasta. To, co wydawało się niemożliwe stało się możliwe – dziś przeszłość mówi głosami zwykłych ludzi, którzy przekazują sobie słowo Shalom, zrozumiałe w każdym języku.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

Od 19 lat Fundacja Shalom prowadzi liczne międzynarodowe projekty promujące i propagujące kulturę żydowską – Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera jest jednym z takich właśnie projektów.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

SINGER JAZZ FESTIVAL: „TÉTÉ” – A CONCERT OF THE INTERNATIONAL KENNETHA DAHLA KNUDSEN QUOTE | DK |

They will perform: Uri Gurvich | IL / US | (saxophone), Brian Massaka | CD / PL | (guitar), Gautier Toux | FR | (piano), Rodolfo Zuniga | CR / US | (drums) and band leader and composer Kenneth Dahl Knudsen | DK | (double bass)

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

One hundred percent international quintet of great Kenneth Dahl Knudsen, whom Polish audiences have already come to love, will present his latest material „TÉTÉ”. On the stage, apart from the Danish composer and the band’s leader, there will also be genius musicians: the Israeli saxophonist Uri Gurvich; living in Miami, Costa Rica drummer, playing with Julio Iglesias on a daily basis – Rodolfo Zuniga; rising star of French jazz pianism – Gauthier Touxem and very talented Polish-Congolese guitarist Brian Massaka.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

„TÉTÉ” is the first version of his name that Kenneth was able to pronounce as a small child. So too, until his death, his mother turned to him. The compositions from the album are an attempt to return to those days. There are emotions in them, but there is also fun, in a word – the fullness of life.

2018.08.27 XV FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ, KONCERT KENNETHA DAHLA KNUDSENA

The musical roots of the songs reach the rhythms of Africa or Latin America. Expressions refer to Jewish folk songs. They also have a more universal dimension – they draw a lot from the widely understood musical European tradition – but above all they are very bold and modern compositions.

 

.