2018.08.30 FESTIWAL SINGERA, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

2018.08.30 FESTIWAL SINGERA, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

Marcin Jajkiewicz (wokal), Marcin Wyrostek (akordeon), Mateusz Adamczyk (skrzypce), Daniel Popiałkiewicz (gitara), Agnieszka Haase-Rendchen (fortepian), Piotr Zaufal (bas), Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne)

 

 

 

 

Podczas festiwalu kolejną propozycją był koncert MARCIN WYROSTEK & CORAZON

2018.08.30 FESTIWAL SINGERA, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

Marcin Wyrostek & CORAZON powstał w wyniku fascynacji muzyką argentyńską i latynoamerykańską, która zainspirowała muzyków do tworzenia tang we własnych jazzowych i musicalowych aranżacjach.

Doprowadziło to do powstania w 2010 roku płyty „Magia del Tango”, która finalnie osiągnęła status potrójnej platyny.

2018.08.30 FESTIWAL SINGERA, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

Początkowo repertuar zespołu oparty był na kompozycjach Astora Piazzoli i Richarda Galiano.

Bałkańskie fascynacje sekcji rytmicznej zespołu przyczyniły się do nagrania w 2011 roku ethno-folkowej płyty „Coloriage” (podwójna platyna).

Efektem tej fuzji muzycznych pragnień był wydany w 2015 roku album „For Alice”, będący autorskim podsumowaniem Marcina

jego dotychczasowych doświadczeń muzycznych, w tym licznych występów z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi.

2018.08.30 FESTIWAL SINGERA, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

Obecnie w repertuarze zespołu pojawiły się także utwory z najnowszej płyty Marcina Wyrostka „Polacc”, uzupełniając wcześniejszy międzynarodowy repertuar o muzykę o korzeniach polskich.

Na płycie znalazły się zarówno utwory inspirowane polską muzyką tradycyjną,

filmową, żydowską czy polskimi tańcami ludowymi jak i kompozycje wielkich mistrzów.

2018.08.30 SINGER FESTIVAL, MARCIN WYROSTEK & CORAZON
Marcin Jajkiewicz (vocal), Marcin Wyrostek (accordion), Mateusz Adamczyk (violin),

Daniel Popiałkiewicz (guitar), Agnieszka Haase-Rendchen (piano),

Piotr Zaufal (bass), Krzysztof Nowakowski (percussion instruments)
Another concert at the festival was MARCIN WYROSTEK & CORAZON

2018.08.30 SINGER FESTIVAL, MARCIN WYROSTEK & CORAZON

Marcin Wyrostek & CORAZON was created as a result of fascination with Argentinian

and Latin American music, which inspired musicians to create tang in their own jazz and musical arrangements.

This led to the creation in 2010 of the album „Magic del Tango”, which finally reached the status of triple platinum.

2018.08.30 SINGER FESTIVAL, MARCIN WYROSTEK & CORAZON
Initially, the band’s repertoire was based on the compositions of Astor Piazzola and Richard Galiano.

The Balkan fascinations of the rhythmic section of the ensemble contributed to the recording in 2011 of the ethno-folk album „Coloriage” (double platinum).

The effect of this fusion of musical desires was the album „For Alice” released in 2015, which is Marcin’s own summary

of his musical experience, including numerous performances with chamber and symphony orchestras.

2018.08.30 SINGER FESTIVAL, MARCIN WYROSTEK & CORAZON
Currently, the repertoire of the band also includes works from the

latest album by Marcin Wyrostek „Polacc”, complementing the earlier international repertoire for music with Polish roots.

The album includes works inspired by Polish traditional, film, Jewish or Polish folk dances as well as compositions by great masters.