_MG_8843_tn 131

2018.04.24 FRYDERYKI 2018

2018.04.24 FRYDERYKI 2018, Rozdanie nagrody Fonograficznej – FRYDERYKI odbyło się w Warszawie w dniu 24.04.2018. Gala to najważniejsze wydarzenie na .polskim rynku muzycznym.

 

Rozdanie nagrody Fonograficznej – FRYDERYKI odbyło się w Warszawie w dniu 24.04.2018. Gala to najważniejsze wydarzenie na .polskim rynku muzycznym.


Podczas gali wręczono dwadzieścia jeden statuetek w dwunastu kategoriach: dziewięć w kategorii muzyki rozrywkowej i trzy kategoriach jazzowych oraz  dwa złote Fryderyki .

2018.04.24 FRYDERYKI 2018


Utworem Roku została piosenka 
Dobry moment Korteza. Nagrodę za Album Roku POP odebrała Natalia Przybysz za płytę Światło nocne. Statuetka za Fonograficzny Debiut Roku powędrowała do Darii Zawiałow, nagrodzonej także za płytę A kysz! w kategorii Album Roku Alternatywa.

Artystą Roku w kategorii Muzyka Jazzowa został Maciej Obara, a płyta Unloved nagrana przez jego kwartet otrzymała Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku. Nagrodę za Jazzowy Debiut Roku otrzymał Kuba Więcek.

2018.04.24 FRYDERYKI 2018


W kategorii 
Muzyka Jazzowa nagrodę Złoty Fryderyk, przyznawaną za całokształt osiągnięć artystycznych, Andrzejowi Dąbrowskiemu wręczył Zbigniew Namysłowski.

W kategorii Muzyka Rozrywkowa statuetkę z rąk Basi Trzetrzelewskiej i Andrzeja Sikorowskiego odebrała w imieniu ojca Katarzyna Wodecka-Stubbs, prezes zarządu fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego.

 

The distribution of the Phonographic Award – FRYDERYKA took place in Warsaw on 24/04/2018. Gala is the most important event on the Polish music market.
During the gala twenty-one statuettes were awarded in twelve categories: nine in the category of light music and three jazz categories and two golden Fryderyk.
The song ‚Good Time’ by Korteza became the song of the Year. The award for the POP Album of the Year was received by Natalia Przybysz for the album Nocistyczna. The statuette for the Phonographic Debut of the Year went to Daria Zawiałow, also awarded for the album A Kysz! in the Album of the Year category Alternatywa.

The artist of the year in the Jazz Music category was Maciej Obara, and the album Unloved recorded by his quartet received Fryderyk in the Jazz Album of the Year category. The award for the Jazz Debut of the Year went to Kuba Więcek.

In the Jazz Music category, the Golden Fryderyk Award, awarded for the entirety of artistic achievements, was presented to Andrzej Dąbrowski by Zbigniew Namysłowski.

In the Entertainment Music category, the statuette from the hands of Basia Trzetrzelewska and Andrzej Sikorowski was collected on behalf of her father by Katarzyna Wodecka-Stubbs, president of the board of the. Zbigniew Wodecki.