2017.01.30 Andrzej Sikorowski Maja Sikorowska Kraków 3

ANDRZEJ SIKOROWSKI – Koncert

ANDRZEJ SIKOROWSKI – Koncert

ANDRZEJ SIKOROWSKI – Koncert

 

Poniżej relacja fotograficzna z koncertu Andrzeja Sikorowskiego. Dla osób które nie znają twórczości artysty prezentuję jego biografię.

Urodzony w Krakowie w 1949 roku, absolwent wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor piosenek, wokalista, gitarzysta, lider Grupy Pod Budą i twórca większości jej piosenek.

Napisał kilkaset utworów nagranych na kilkunastu płytach złotych i platynowych. Dał wiele koncertów w kraju a także dla rodaków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Belgii, Holandii, Szwecji, Anglii. Współpracuje również z innymi wykonawcami m.in. z Marylą Rodowicz i Grzegorzem Turnauem („Pasjans na dwóch”).

Napisał muzykę do ponad 20 filmów animowanych dla dzieci. Był felietonistą „Dziennika Polskiego”, „Przekroju” i „Hustlera”. Jest laureatem wielu nagród festiwalowych, zdobywcą czołowych miejsc w plebiscytach radiowych i telewizyjnych.

Jego „Kap. Kap, płyną łzy”, „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” czy „Ale to już było” dla Maryli Rodowicz, śpiewa od lat cała Polska. Od 2005 roku występuje także u boku swojej córki, Mai Sikorowskiej, jako autor, kompozytor, akompaniator, partner wokalny.

ANDRZEJ SIKOROWSKI – Koncert

ANDRZEJ SIKOROWSKI – Koncert

Below is a photo report from the concert by Andrzej Sikorowski. For those who do not know the artist’s art, I present his biography.

Born in Cracow in 1949, a graduate of the Faculty of Polish Philology at the Jagiellonian University. Songwriter, vocalist, guitarist, leader of Pod Buda Group and creator of most of her songs.

He wrote several hundred songs recorded on several gold and platinum albums. He has given many concerts in the country and also to his compatriots in the United States, Canada, Australia, Belgium, Holland, Sweden, England. He also works with other contractors, among others. with Maryla Rodowicz and Grzegorz Turnau („Solitaire on two”).

He wrote music for over 20 animated films for children. He was a columnist of „Dziennik Polski”, „Przekroj” and „Hustler”. He is a laureate of many festival awards, earning top spots in radio and television polls.

His „Kap. Kap, tear the tears „,” Do not move us to Krakow „or” But it was already „for Maryla Rodowicz, she has been singing all over Poland for years. Since 2005 he has also appeared with his daughter, Mai Sikorowska, as an author, composer, accompanist, vocal partner.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dodaj komentarz